Global Genomics Service
We Sequence, You Discover

นโยบายการใช้คุกกี้

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บและใช้ข้อมูลชองผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ บริษัทจึงได้จัดทำ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ขึ้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งานเว็บไซต์”) เข้าใจถึงรายละเอียด และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของผู้ใช้งานเว็บไซต์

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต และเบราว์เซอร์สำหรับท่อง อินเทอร์เน็ตทั่วไปจะตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะใช้คุกกี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้ หรือจะตั้งค่าเบราวเซอร์เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งให้เตือนเวลาที่เว็บไซต์ส่งคุกกี้มาให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ได้ใช้งานเว็บไซต์บริษัทต่อ จะถือว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ยอมรับ และยินยอมตามกฎหมายให้บริษัทใช้เทคโนโลยี การติดตาม(คุกกี้)ของบริษัท และ/หรือ เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ของบุคคลที่สาม สำหรับการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ตาม นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ฉบับนี้หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์บริษัท ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องปฏิเสธโดยชัด แจ้งด้วยการตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเบราว์เชอร์ หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่ในข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้คุกกี้ฟังก์ชัน ผู้ใช้งานเว็บไซต์สมบติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ปิดการใช้คุกกี้ของผู้ใช้งานเว็บไซต์

อะไรคือเทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้)

เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) เมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าเว็บไซต์โดยปกติคุกกี้มักจะเป็นชื่อไฟล์ที่มีชื่อเว็บไซต์ ค่าอายุ ของคุกกี้นั้นๆ (ว่าคุกกี้ตัวนี้มีอายุการใช้งานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่าไหร่) และตามด้วยค่าต่างๆ ที่ถูกสร้างด้วยระบบ อัตโนมัติ และเป็นค่าที่ไม่ซํ้ากัน

คุกกี้ใช้ทำอะไร

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของบริษัทดีขึ้น ใช้เว็บไซต์ง่ายขึ้น แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงความ ต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้ฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ทำงานเร็วขึ้น ช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของบริษัทง่ายขึ้นในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติโดยรวมที่ไม่ระบุชื่อซึ่งช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร และเพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงโครงสร้าง และเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บางครั้งหากบริษัทได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ล่วงหน้าบริษัทอาจใช้คุกกี้, แท็กหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อรับข้อมูลที่ทำให้บริษัทสามารถแสดงให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เห็นเว็บไซต์หรือจากเว็บไซต์จากบุคคลที่สาม หรือการโฆษณาอื่นๆ ตาม การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์

บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใด

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของบริษัท และภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ความปลอดภัย

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ Log in เข้าสู่เว็บไซต์การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทได้

คุกกี้เชิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ

คุกกี้เพื่อให้บริษัทรับรู้ และนับจำนวนผู้เยี่ยมชม และดูว่าผู้เยี่ยมชม ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สำหรับการปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

คุกกี้ฟังก์ชั่น

คุกกี้เพื่อจดจำผู้ใช้งานเว็บไซต์เวลาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์กลับมายังเว็บไซต์ของบริษัท ช่วยให้บริษัทจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริษัททักทายผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วยชื่อ และจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ( ตัวอย่างเช่น การเลือก ภาษา หรือภูมิภาค)

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย / คุกกี้โฆษณา

คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เยี่ยมชม และสิงค์ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ติดตาม บริษัทจะใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อจดจำตัวเลือกบนเว็บไซต์ และการตั้งค่าของผู้ใช้งานเว็บไซต์แสดงผลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น บริษัทอาจแบ่งบันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณา คุกกี้วิเคราะห์สื่อโซเชียล และคุกกี้ของพันธมิตรโฆษณา

Google Analytics เว็บไซต์ของบริษัทใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ Google Analytics ใช้คุกกี้ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานเว็บไซต์) จะถูกส่ง และจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมิน การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใข้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และสร้างผ่านคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานเว็บไซต์) โดย Google รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลด และติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

การจัดการข้อมูลที่ปรากฎบนอีเมลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ในกรณีของการติดต่อสอบถาม ทักทวง เสนอแนะ หรือติติง มายังบริษัท ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลนั้นจะใช้เพื่อ การอ้างอิง และการแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบุถึงในอีเมลเท่านั้น

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของบริษัท