กลุ่มผลิตภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ (Infectious - Related Testing Services)

การตรวจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19

การตรวจหาเชื้อไวรัสฝีดาษลิง

       การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ เป็นบริการสำหรับการตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อต่างๆ เพื่อคัดกรองและวินิจฉัย เพื่อนำมาสู่การควบคุมหรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรค โดยบริษัทฯ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และน้ำยาตรวจที่ได้รับมาตรฐานสากล จากทั้ง CE-IVD (เครื่องหมายการแสดงคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ และข้อบังคับของสหภาพยุโรปว่าด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกาย เช่น เลือด เนื้อเยื่อจากร่างกายมนุษย์  เป็นต้น)  และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย  และตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน   โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคโควิด-19 รวมทั้งการตรวจเชื้อไวรัสฝีดาษลิง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

1. การตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR : เป็นการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 โดยการเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) และลำคอ (Throat Swab) เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทราบผลภายใน 3 - 24 ชั่วโมง

2. การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) : เป็นชุดทดสอบและคัดกรองเบื้องต้น เพื่อตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2 โดยเก็บตัวอย่างเชื้อด้วยวิธี Swab เช่นกัน และอ่านผลทดสอบบนชุดตรวจ ทราบผลภายใน 30 นาที

3. การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 ชนิด IgG และ  IgM  (SARS-CoV-2 Serology Testing) : เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันสำหรับบุคคลที่จะได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนมาแล้ว เพื่อตรวจติดตามการสร้างภูมิคุ้มกันจากการวัคซีน และประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อรอบสอง โดยบริษัทฯ มีการให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด  IgG  และ IgM ต่อเชื้อ  SARS - CoV - 2  ในเชิงคุณภาพจากซีรั่ม พลาสม่า หรือเลือด ทราบผลภายใน

3 ชั่วโมง

4. การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด - 19 ชนิด Neutralizing Antibody (SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Testing) : เป็น

การตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด  Neutralizing Antibody  ในร่างกาย  ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันชนิดที่จำเพาะต่อการป้องกันเชื้อ  SARS-CoV-2  เข้าสู่เซลล์ของมนุษย์ โดยใช้หลักการ Immunofluorescent Assay โดยเก็บตัวอย่างซีรั่ม พลาสม่า หรือเลือด และอ่านผลทดสอบบนชุดตรวจซึ่งสามารถรายงานการมีอยู่ของภูมิคุ้มกันชนิดนี้ในกระแสเลือดได้ ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง

5. การตรวจหาเชื้อไวรัสฝีดาษลิง (Real Time-PCR for Monkeypox Virus Testing) : เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Monkeypox Virus ด้วยวิธี Real Time-PCR ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดมะเร็งปากมดลูก

           การตรวจหาเชื้อก่อโรคมะเร็งปากมดลูกจากชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV DNA test - self collection kit) : เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา (HPV) ที่เป็นสาเหตุหลักกว่า 95% ของมะเร็งปากมดลูก ครอบคลุม HPV DNA 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง มีความไวในการตรวจรอยโรคก่อนมะเร็งประมาณ 91.9% ผู้รับบริการสามารถเก็บ สิ่งส่งตรวจได้ด้วยตนเองที่บ้าน (Self - Sampling) และส่งสิ่งส่งตรวจกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลารายงานผลประมาณ 5 วันทำการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy