BKGI ลงนามความร่วมมืองานวิจัยและวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย-จีน
ลงนามความร่วมมือ MOA (Memorandum of Agreement) ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างองค์กรของไทยและจีน โดยมี Professor Yingchi Zhang จากสถาบัน Haihe Laboratory of Cell Ecosystem นำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดจากประเทศจีนสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนายาสำหรับรักษาโรคมะเร็ง
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง Clinical whole exome sequencing, การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (NIPT) และการคัดกรองพันธุกรรมธาลัสซีเมียในประเทศไทย
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ บริษัท บีจีไอ เฮลท์ (ฮ่องกง) จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิจัยร่วมกัน ในการใช้การแพทย์จีโนมิกส์หรือการแพทย์แม่นยำ เรื่อง Clinical whole exome sequencing, การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (NIPT) และการคัดกรองพันธุกรรมธาลัสซีเมียในประเทศไทย
ประกาศความร่วมมือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
"ศุภมาส" ประกาศความร่วมมือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และแบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด แสดงเจตจำนงร่วมมือด้านนวัตกรรมที่ใช้ในการคัดกรอง ป้องกัน และจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย
บำรุงราษฎร์ ลงนาม MOU กับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เสริมศักยภาพการแพทย์จีโนมิกส์
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมิกส์ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ที่ถูกลงอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้จีโนมิกส์ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
Medlab Asia & Asia Health 2023
การกลับมาอีกครั้งของงานแสดงเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียน Medlab Asia & Asia Health 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ IMPACT Exhibition Center กรุงเทพมหานคร
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคธาลัสซีเมียร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคธาลัสซีเมียกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานประชุมวิชาการสูตินรีเวชวิทยาทันยุค 2023 “Maternal and Women’s Health”
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้จัดงานประชุมวิชาการสูตินรีเวชวิทยาทันยุค 2023 ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่
โครงการบูรณาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 สู่การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้จัดงานแสดงผลงานและความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และเครือข่ายการแพทย์ชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
กรมวิทย์ฯ พบผู้ประกอบการ : Medical science towards Health for Wealth
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น ในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ความรู้และเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “โครงการกระบวนการศึกษาจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยเทคนิค Next-generation sequencing"
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ กรรมการ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ บีเคเคจีไอ (BkkGI)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และ BGI Shenzhen Co., Ltd. เพื่อประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี multi-target fecal DNA based assay
วันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัดและ BGI Shenzhen Co., Ltd. เพื่อประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี multi-target fecal DNA based assay ภายใต้แบรนด์ COLOTECT โดยมี นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร กรรมการบริษัทฯ, ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และ Yin Ye, Executive Director and CEO of BGI Shenzhen Co., Ltd. เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด (BGI ShenZhen Co., Ltd.) และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการแพทย์
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด (BGI ShenZhen Co., Ltd.) และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
นายกฯ หารือ นายหวัง เจี้ยน ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท BGI สานต่อความร่วมมือ พัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยี
ก่อนการประชุม ครม. นายหวัง เจี้ยน ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท BGI เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ทำเนียบรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุขรับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Huo-Yan Air Laboratory จากมูลนิธิแมมมอธ ช่วยไทยต่อสู้กับโรคระบาด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ Monkeypox virus จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการคลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ ได้รับการต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ Monkeypox virus จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management Systems: ISMS)
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management Systems: ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทต้นๆ ในด้านธุรกิจห้องปฏิบัติการ ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทฯ เน้นเรื่องความปลอดภัย ของข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Governance, Risk and Compliance) เราพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะคอยสนับสนุน ในทุกๆด้าน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกภาคส่วนต่อไป
ตรวจยีน (Genetic Testing) ประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมและโรคร้ายในระดับ DNA
การตรวจยีน หรือพันธุกรรม (Genetic Testing) ค้นพบความต้องการที่แท้จริงของร่างกาย ประเมินสุขภาพ รวมถึงความเสี่ยงต่อโรคที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
“ตรวจพันธุกรรม” ถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับดีเอ็นเอที่สุด
พันธุกรรม (Genetic) คืออะไร? ทำไมการตรวจพันธุกรรม หรือ ตรวจจีโนม จึงหาความเสี่ยงโรคร้ายแรงและโรคทางพันธุกรรมได้?​ มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร? อ่านได้ที่นี่
รู้จักกับการ “ตรวจ NIPT” วิธีคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์
ตอบครบทุกคำถามการ ตรวจ NIPT คืออะไร? ตรวจ NIPT อายุครรภ์กี่สัปดาห์? บอกอะไรได้บ้าง? ราคาเท่าไหร่? กี่วันรู้ผล?​ เบิกประกันได้ไหม? ยี่ห้อไหนดี? อ่านได้ที่นี่เลย
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy