คณะกรรมการบริหาร

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 134/2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 11/2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2551

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยโอมิกส์ จำกัด
 • พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด
 • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด

นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยโอมิกส์ จำกัด
 • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด
 • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จีโนเวชั่น จำกัด
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด
 • พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท วิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
 • มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เพียว ซีเล็ค จำกัด

นายสุจี เชา

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Biotechnology มหาวิทยาลัย South China Agriculture สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 193/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2564           General Manager / BGI Health (HK) Company Limitedม

ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11/2566
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 190/2565
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 124/2564

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน         กรรมการ, บริษัท ซายน์ไบโอเทค จำกัด
 • 2552 - 2560           ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา, บริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด

นายเสี่ยวฮาน หวาง

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขา Biological Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 193/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน         รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, BGI Malaysia Health Sdn Bhd
 • 2565 - ปัจจุบัน         กรรมการ, Naleya Genomics Innovation Co., Ltd.
 • 2556 - ปัจจุบัน         General Manager of BGI Southeast Asia / BGI Group
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy