เกี่ยวกับเรา

         บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)   เป็นบริษัทฯ ในเครือ BGI Genomics  ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  เพื่อประกอบกิจการห้องปฏิบัติการและให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์     และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล     ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในนาม คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่ปี 2561   โดยเริ่มต้นจากการให้บริการตรวจคัดกรองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดาด้วยวิธี   Non-Invasive  Prenatal  Testing (NIPT) ภายใต้แบรนด์ NIFTY โดยใช้เทคโนโลยี Next-Generation Sequencing (NGS) ผนวกกับเทคโนโลยีเฉพาะที่คิดค้นโดย BGI เพื่อคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซมของทารก  เช่น  ภาวะดาวน์ซินโดรม  เพื่อลดความเสี่ยงในการแท้งจากการเจาะน้ำคร่ำโดยไม่จำเป็น  นอกจากนี้   บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ ได้แก่

  • การตรวจคัดกรองด้านพันธุกรรมสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตร และกลุ่มผู้มีบุตรยาก เช่น การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อน การฝังตัว (PGT-A) และการตรวจคัดกรองยีนพาหะของโรคธารัสซีเมีย
  • การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ การตรวจหาเชื้อ Human papilloma virus ที่ก่อโรคมะเร็งปากมดลูก, การตรวจหาเชื้อไวรัสฝีดาษลิง, การตรวจหาเชื้อก่อโรค COVID-19, การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรค COVID-19
  • การตรวจคัดกรองอื่น ๆ โดยเฉพาะ การตรวจคัดกรองยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง ที่สามารถพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ที่ยังไม่เกิดโรค  หรือใช้ติดตามการรักษา  รวมถึงเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับพันธุกรรมของตน  ที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยำ  (Precision Medicine) เพื่อให้ได้การรักษาและการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การตรวจวิเคราะห์ที่สามารถถอดรหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคลอย่างละเอียด  เพื่อใช้วางแผนชีวิตทั้งในด้านอาหาร  การออกกำลังกาย  ความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมต่าง ๆ และการประยุกต์เข้ากับศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) ที่สามารถใช้วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลได้
  • การตรวจคัดกรองเด็กแรกเกิด
  • การตรวจสุขภาพที่มีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือกได้ตามความต้องการ

       นอกจากการให้บริการทางการแพทย์ในหลากหลายด้านแล้ว บริษัทฯ ยังมีส่วนสนับสนุนการให้บริการในงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์และด้านอื่นๆ เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุขในประเทศ ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งลูกค้าภาครัฐ เช่น โรงเรียนแพทย์, ศูนย์อนามัย รวมทั้ง ลูกค้าภาคเอกชน เช่น คลินิก, โรงพยาบาล, ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชน รวมถึงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เป็นต้น

       บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรอง ISO 15189 มาตรฐานการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ISO 15190 มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2563 และยังธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเรื่อยมา และได้เข้าร่วมโครงการ  Proficiency Testing (PT)  และ External Quality Assessment (EQA)  กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ให้ผู้รับบริการมั่นใจในการรายงานผลที่ถูกต้อง    ยิ่งไปกว่านั้นยังได้จัดตั้งระบบที่แข็งแกร่งในการปกป้องฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัย     โดยเฉพาะข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้รับบริการ โดยได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2022  ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล  ซึ่งเป็นธุรกิจสถานพยาบาลระดับต้นๆ ในประเทศที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI)

       ในทุกมิติของการให้บริการของบริษัทฯ ตั้งแต่แพ็กเกจการตรวจวิเคราะห์ที่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งการตรวจวิเคราะห์พื้นฐานและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง,

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยด้านจีโนมิกส์และอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศ ล้วนเป็นไปเพื่อให้การทดสอบทางพันธุกรรม

สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคนไทย ทั้งในด้านของความรวดเร็วในการให้บริการและราคา และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพการบริการ เพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการลด

โอกาสการเกิดทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด การคัดกรองประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง การยืดอายุของผู้ป่วยโรคมะเร็ง   การควบคุมโรคติดเชื้อ ตาม

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงคุณภาพชีวิต

ที่ดีอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy